Rappers & Sappers – o projekcie

finał: 20.06.2015, godz. 12-20, Wrocław, park przy ul. Połbina (Kozanów)

 

„Rappers & Sappers” to pomysł na włączenie Opola w obchody Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 za pomocą działań artystycznych nawiązujących do mało znanego mostu saperskiego na wrocławskim Kozanowie. Projekt odbywa się w ramach programu „Mosty”, podczas którego w dniu 20 czerwca 2015 r. na wrocławskich przeprawach i kładkach odbędzie się 26 działań z różnych dyscyplin sztuki. Finał projektu, przygotowanego przez twórców i animatorów związanych z wrocławską Fundacją Wersja, odbędzie się w godz. 12-20 w okolicy zajmowanych obecnie przez policję, dawnych wojskowych koszar i sąsiadującego z nimi poligonu. To tu stacjonowali i ćwiczyli kiedyś saperzy szkolący się w podkładaniu ładunków wybuchowych i niszczeniu ciągów komunikacyjnych.


20 czerwca będzie odwrotnie - mosty zostaną zbudowane, a manewry będą zdecydowanie kulturalne, pokojowe i służące nawiązywaniu kontaktów. Osiem opolskich artystek wizualnych przypłynie łączącym dwa miasta historycznym szlakiem wodnym specjalnie w celu włączenia się w program „Mosty”. Napędzanymi siłą własnych mięśni kajakami spławią do Europejskiej Stolicy Kultury stanowiący „złoto opolszczyzny” cement, który stanie się budulcem dla kulturalnego pomostu między dwoma miastami. Podczas otwartych warsztatów z cementowania będzie można wziąć udział w procesie wspólnego tworzenia pomnika opolsko-wrocławskiej współpracy.


Powitanie, warsztaty i udostępnienie stworzonej na tę okazję terenowej gry edukacyjnej odbędą się w czasie specjalnej edycji pikniku Rap Szalet w parku przy ul. Połbina. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo - przeniesie nas w kierunku efemerycznego mostu pontonowego, który do niedawna pojawiał się przy ul. Micheleta jako tymczasowa przeprawa umożliwiająca przemieszczanie się ludności pomiędzy dwoma rozdzielonymi rzeką osiedlami: Kozanowem i Osobowicami. Swoje ulubione rapowe płyty zagrają tam związani z Wrocławiem raperzy i didżeje, m.in. Tymon, Jot oraz Spisek Jednego.